Manifestació contra la pobresa “MOU-TE CONTRA LA DESIGUALTAT OBSCENA”