Plataformes en què participem

CALCSICOVA facilita la participació de les associacions en altres estructures de coordinació més àmplies.