Tractaments

Objectius de l'inici del tractament:

  • La reducció de la morbiditat associada al VIH i l’augment de la supervivència.
  • La restitució i preservació de la funció immunològica.
  • La supressió prolongada de la càrrega viral plasmàtica.
  • La prevenció de la transmissió.

Els fàrmacs antiretrovirals actuals no tenen la capacitat d’erradicar la infecció, ja que hi ha cèl·lules T CD4+ latents que actuen com reservori viral i romanen infectades, encara amb la supressió prolongada de la virèmia. No obstant això, amb els tractaments actuals, les persones amb VIH tenen una qualitat i esperança de vida similar a la de les persones que no tenen el virus.

INDETECTABLE = INTRANSMISSIBLE

Un dels últims grans avanços dels tractaments del VIH és el I=I. Però, què vol dir?

Indetectable significa que una prova no pot detectar el virus en la sang d’una persona que viu amb el VIH, encara que encara hi haja quantitats extremadament petites de VIH. Algú que estiga indetectable durant sis mesos continus o més, estant en tractament, no transmet el virus a través del sexe.

Indetectable també significa que el virus està ben controlat per medicaments per al VIH, la qual cosa també es coneix com a «supressió viral». Si una persona amb VIH indetectable deixa de prendre els seus medicaments, el virus tornarà a un nivell detectable que després augmenta el risc de transmissió.

Evidència científica

Tres estudis internacionals van mostrar que no va haver-hi transmissions del VIH entre parelles d’estatus mixt quan una parella VIH positiva era indetectable durant sis mesos o més. Això va incloure a més de 75,000 actes sexuals sense condons reportats entre parelles gais i heterosexuals d’estatus mixt. Aquests estudis són: HPTN 052PARTNEROpposites Attract. Fins avui a nivell mundial no s’han presentat reportis verificats d’algú que adquireixi el VIH d’una parella indetectable.

Estratègies del tractament

L’elecció del règim inicial ha de ser realitzada d’acord amb els resultats del test de resistència, les toxicitats, les comorbiditats, les interaccions medicamentoses, la posologia i la quantitat de pastilles; sobre aquest tema, en general es prefereixen les formulacions amb dosi fixa i la presa una vegada al dia.

El tractament inclou tres fàrmacs actius, preferentment dos ITIAN i, com a tercera opció, un ITINN, una IP potenciada o un inhibidor de la integrasa. La interrupció programada del tractament no es recomana, atés que s’ha observat major risc de malalties oportunistes i mort en aquests pacients, a més d’una menor recuperació de limfòcits CD4, en comparar-los amb pacients en tractament continu.

La monoteràpia tant amb ITIAN com amb IP/r no està recomanada com a teràpia d’inici. De la mateixa manera, els règims duals amb ITIAN i els que inclouen tres ITIAN no han de ser utilitzats, ja que no han demostrat posseir una activitat antiviral potent i sostinguda.

Guia d'informació necessària sobre el tractament