8M 2021

Dia Internacional de les Dones

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, una oportunitat per a posar el focus social i mediàtic en les dones i en les nostres reivindicacions. Concretament, des de CALCSICOVA i les entitats del nostre sector, volem fer visibles les situacions de les dones respecte al VIH.

Dones i VIH

Les dones hem de fer front a una sèrie de factors addicionals de risc a la infecció. Entre ells figuren la dependència econòmica respecte a la seua parella; les dificultats per a accedir a una informació fiable sobre la infecció; les dificultats d’accés a la prevenció, la prova diagnòstica i l’assessorament; la marginació, la discriminació i la violència de gènere.

Els rols sexuals de gènere continuen limitant en gran manera la capacitat de les dones a l’hora de prevenir conductes de risc, com negociar l’ús del preservatiu. Al voltant del 80% de les dones s’infecta en relacions sexuals amb homes i la principal font de la transmissió del VIH és la seua parella estable. 

Per això, és important que s’aconseguisca l‘Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5: Aconseguir la igualtat de gènere.

Amb Més Amor Que Pors

#AmbMésAmorQuePors és la versió #ALaValenciana de la campanya de CESIDA «Con Más Amor Que Miedos», en la que sis dones visibles compten les seues històries de vida. Ací, podem llegir les entrevistes de Teresa, Mar, Marina, Carmen, Sonia i Dominique i conèixer les seues històries de VIHda.

Amb aquest lema, destaquem l’amor propi, la força i la capacitat de resiliència de totes les dones. Des de CALCSICOVA, volem visibilitzar a totes les dones que formen part de les nostres entitats. Treballadores, voluntàries, usuàries… Som moltes!💜

Totes les dones. Tots els drets. Amb més amor que pors.