Comissions

A CALCSICOVA ens organitzem per comissions sectorials de treball amb la intenció d’obtenir resultats més eficients i d’arribar a més gent. Fes clic a cada comissió per conéixer-la!​

Aquesta comissió és el resultat de la necessitat de comunicar les nostres accions i les de les nostres entitats a l’exterior i la necessitat de promoure la comunicació interna de la Coordinadora.

L’objectiu d’aquesta comissió és la formació específica de les persones que necessiten tenir una major i millor informació en l’àmbit del VIH i la sida a través de les nostres entitats i d’altres organitzacions, com a sindicats.

L’objectiu és sensibilitzar a la població general en la necessitat d’un canvi d’actituds que faciliten el ple desenvolupament bio-psico-social de les persones amb VIH, a través d’activitats informatives, accions voluntàries i actes públics de difusió i sensibilització.

 

Liderem la defensa dels drets de les persones amb VIH, VHC i sida i de les organitzacions que treballen amb elles, vetllant pel compliment del dret universal a la protecció de la salut de les persones amb VIH i/o VHC a la Comunitat Valenciana i actuant contra la discriminació, la serofobia i l’estigma. Ho fem participant activament en accions, reunions i organitzacions.

 

Contribuïm a reduir la discriminació laboral a través de la intervenció amb sindicats i persones treballadores, visibilitzant les dificultats de la inserció i la normalització de les persones amb VIH i sida en tots els fòrums i accions possibles. Recollim les denúncies de les persones que ho necessiten i derivem, denunciem, acompanyem o corregim les diferents situacions que ens arriben.

La comissió de presons té com a objectius conéixer i incidir sobre la situació de les persones preses en matèria de salut, especialment per infecció del VIH, de l’hepatitis C i coinfectades. Treballem per la millora de l’atenció sanitària que reben a presó per a equiparar-la a l’atenció que rep la resta de la població.

Detectem les necessitats i manques en l’atenció i cures de les persones amb VIH tant en l’àmbit sanitari com al social. Promovem la posada en marxa de noves prestacions sociosanitàries i denunciem els actes i actituds discriminatòries cap a les persones seropositives que es produïsquen en qualsevol àmbit.