Prova

ANÒNIMA

CONFIDENCIAL

GRATUÏTA

L’única manera de saber-ho és realitzant la prova del VIH. Si et preocupa haver estat en una situació de risc, com els succeeix a milions de persones, el millor és que et faces la prova.

Qualsevol persona que tinga relacions sexuals sense protecció té un risc teòric d’infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

L’única manera en què pots saber el teu estat serològic al VIH és realitzant-te una prova de detecció.

Si eres una persona sexualment activa, és millor fer-se proves regularment per a saber si tens VIH (i de pas d’altres ITS).

La prova del VIH hauria de formar part de la cura rutinària de la teua salut sexual. És convenient repetir la prova cada 6 o 12 mesos (o fins i tot cada 3), en funció del teu nivell d’activitat sexual i/o activitats de risc.

A Espanya, almenys una cinquena part de les persones amb VIH encara no han sigut diagnosticades.

En general, aquesta pregunta es refereix a quant temps ha de transcórrer després d’una exposició perquè el resultat d’una prova diagnòstica del VIH es considere definitiu. És el que es diu període finestra.

Depenent del tipus i sensibilitat de la prova, aquest període pot variar d’unes poques setmanes a tres mesos. El més habitual és que se sol·licite que hagen transcorregut tres mesos des que es va tindre una pràctica de risc abans de fer-te la prova.

El període de finestra és el temps que transcorre entre la possible exposició al VIH i el moment en què es considera que la prova proporcionarà un resultat precís.

En el cas de les proves ELISA de tercera generació (d’anticossos), es considera que el període finestra és de 3 mesos, moment a partir del qual el resultat es considera definitiu. En el cas de les proves de quarta generació (d’antigen/ anticòs), aquest període s’acurta a 45 dies, en el cas que siga una prova de laboratori. Les proves ràpides de tercera generació tenen una fiabilitat semblant a les de laboratori, però en el cas de les proves ràpides de quarta generació, encara que poden detectar abans possibles casos d’infecció, només es considerarien definitives a partir dels tres mesos. Existeixen també proves PCR amb un període finestra de 9 dies.

Durant el període finestra, una persona pot donar negatiu en la prova i malgrat això tindre el VIH i, si no s’utilitzen les mesures de prevenció adequades, transmetre la infecció. Per això és tan important tindre-ho en compte perquè resulte eficaç la prova.

Són aquells test de detecció en els quals no fa falta enviar la mostra a analitzar a un laboratori. Els resultats estan disponibles poc després de fer la prova (entre 15 i 20 minuts).

Per a algunes proves ràpides serà necessari traure una gota de sang del dit, mentre que en unes altres simplement es pren una mostra del fluid oral de les genives.

Si t’has realitzat la prova i els resultats són positius, caldrà confirmar-los. En cas que es confirmen (mitjançant Western Blot), et derivaran a un hospital especialitzat en VIH on un equip de professionals sanitaris (personal mèdic i d’infermeria) s’encarregarà de la teua atenció en el futur.

  • En el teu centre de salut sol·licitant-li-la a la teua metgessa o metge de família.

  • En els CIPS, Centres d’Informació i Prevenció del VIH/ITS (Infeccions de Transmissió Sexual) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  • Autotest en farmàcies.
  • Laboratoris privats.

  • Prova ràpida en les ONG.

Les proves es realitzen de manera anònima, gratuïta i confidencial en totes les ONG i en els CIPS. No és necessari presentar cap documentació ni disposar de targeta sanitària.

Alacant
Castelló
València

Prova La Vida Sense Dubtes

On em puc fer la prova del VIH?
Quan em faig la prova del VIH?
Així és la prova del VIH en saliva
Counselling i la prova del VIH amb punció
Acompanyament al resultat positiu del VIH

Ho saps?

De totes les persones que viuen en VIH a Espanya, una cinquena part no ho sap. Tu ho saps?

Símptomes?​

No esperes a tindre símptomes per a fer-te la prova del VIH, perquè poden no aparéixer.

Bona salut?

Saber un diagnòstic positiu és el principi per a millorar la teua salut, i això és el que importa, no?

Vergonya?

La prova del VIH és anónima, confidencial, gratuïta i ràpida, que no et done vergonya!​

Grups de risc?

No existeixen grups de risc, sinó pràctiques de risc. Elimina els teus prejudicis.

Morbositat?

No ens interessa la teua vida privada, ens dóna més morbositat saber que et cuides.