Sensibilització

La serofòbia oculta el VIH

Un dels grans objectius de CALCSICOVA és erradicar l’estigma cap al VIH i la serofòbia. La serofòbia és la por irracional d’una persona a estar al costat d’una persona seropositiva, malgrat que es coneixen les vies de transmissió del VIH. Per causa de la serofòbia, moltes persones oculten que tenen VIH. Amb aquesta campanya, des de CALCSICOVA volem denunciar aquesta situació de discriminació.

Per a contribuïr a la reducció de la serofòbia, CALCSICOVA té una campanya específica, «La serofòbia oculta el VIH. Mostra’t positiva per a eliminar el VIH», que també està present als stands dels festivals, amb fulles informatives, per a concieciar a la població sobre el problema i la discriminació que suposa la serofòbia. 

Sensibilització a festivals :

Cada any són més els festivals en els que CALCSICOVA participa. Això es gràcies a la campanya «Prueba la vida sin dudas», un projecte realitzat per CALCSICOVA i cinc de les nostres entitats (AVACOS-H, Lambda, Comité Antisida de València, CASDA i ACAVIH) als festivals de música de la Comunitat Valenciana, destinat a la sensibilització en quant a VIH per al públic jove. Per què és important la campanya?

Punt de salut sexual als festivals :: CALCSCOVA

Algunes dades generals :

 • A la Comunitat Valenciana es diagnostica un nou cas de VIH al dia.
 • Un 30% dels jóvens de 20 a 24 anys afectats a la Comunitat, pateixen les conseqüències d’un diagnòstic tardà.
 • La taxa més elevada de diagnòstics a Espanya correspon al grup de 25 a 29 anys.
 • L’epidèmia oculta arriba a Espanya a un 30% de les persones afectades per VIH que desconeixen el seu estat.
 • Espanya és el país de la Unió Europea amb major nombre d’infeccions per VIH.

Dades de les enquestes realitzades als festivals:

 • Un 48% diu no utilitzar preservatiu o utilitzar-lo de vegades.
 • Més del 13% encara creu que el VIH es transmet amb un petó.
 • El 63% mai s’ha fet la prova del VIH.
 • Quasi un 40% creu que les persones amb VIH que prenen el tractament i que tenen càrrega viral indetectable, transmeten el VIH.
 • El 37% no diferencia el VIH de la sida.
Voluntaris de CALCSICOVA proporcionant informació i anotant dades per a les enquestes al "Medusa Sunbeach Festival" 2019 :: CALCSICOVA

D’acord amb aquestes dades, ens planteem l’existència a la Comunitat Valenciana de les següents necessitats:

 • Incrementar els esforços en prevenció per a reduir el nombre d’infeccions.
 • Donar més difusió a la necessitat de realització de les proves per a reduir l’epidèmia oculta, evitar noves infeccions i reduir els diagnòstics tardans.
 • Realitzar accions específiques orientades al públic jove.

La campanya «Prueba La VIHda sin Dudas» dóna resposta a aquestes necessitats. A més del VIH, aborda l’atenció a altres infeccions de transmissió sexual, com l’hepatitis C.

Objectius :

 • General: promocionar hàbits saludables destinats a erradicar la pandèmia del VIH.
 • Específic: sensibilitzar i donar informació sobre prevenció i realització de proves ràpides del VIH, VHC, sífilis i altres ITS a la població jove assistent a festivals de la Comunitat Valenciana. 

Tot açò ha estat enfocat específicament en l’acció lúdica, per la qual cosa la informació ha resultat més àgil, recolzada en el regal de preservatius, lliurats per personal voluntari, juntament amb ventalls i fullets amb informació sobre com i on realitzar-se la prova ràpida de VIH i VHC.

La caseta d'informació al FIB :: CALCSICOVA

Festivals

Altres punts de salut sexual

Dia Internacional de la prova

Previous slide
Next slide

Amb la col·laboració de ViiV Healthcare per dur a terme la campanya «Prueba La VHIda SIN Dudas»: