3D: Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que cada any se celebra el dia 3 de desembre, en el corresponent a l’any 2021, el moviment social de la discapacitat agrupat unitàriament entorn del CERMI fa públic el següent manifest:

Per la culminació de la primera reforma social de la Constitució Espanyola

En les societats democràtiques, la Constitució és la màxima i superior expressió de l’ordenament jurídic; la que estableix els drets i deures de la ciutadania; la que ordena la convivència social conforme als principis i valors de la llibertat, la igualtat i el pluralisme; la que defineix i assegura les formes democràtiques de govern i la que regula el funcionament dels poders públics, que han d’estar al servei de la comunitat, promovent el bé comú.

Les persones amb discapacitat, com a part valuosa de la família humana i de les comunitats socials i polítiques en què aquesta s’organitza, han de tindre reflex en les Constitucions des d’un enfocament exigent de drets humans, que garantisca la seua inclusió, participació i benestar, sense discriminacions ni relegacions de cap mena.

La Constitució Espanyola de 1978, vigent en l’actualitat, va incorporar expressament a les persones amb discapacitat al seu text, dedicant-los l’article 49, la qual cosa va representar un gran avanç puix que aquest grup social, tantes vegades omés i desconsiderat al llarg de la història, gaudia de visibilitat, sent rellevant a l’efecte de la promoció i la protecció constitucionals dels seus drets.

Malgrat aqueix assoliment -poques Constitucions en el món en aqueix moment tenien present a les persones amb discapacitat-, després de més de quaranta anys des de l’aprovació de la Constitució Espanyola, el seu article 49 necessita una renovació, perquè ni la terminologia emprada ni el contingut estan alineats amb la visió plena de drets humans, que és l’únic abordatge admissible en relació amb la discapacitat. La Constitució de 1978 es millora a si mateixa, aprofundeix i estén els seus principis, valors i mandats si actualitza la seua mirada sobre les persones amb discapacitat.

Conscient d’aquesta necessitat de canvi, el moviment social de la discapacitat porta anys proposant la reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola, que seria la primera de contingut nítidament social del Text Legal màxim en els seus més de quatre dècades de vigència. I això, sempre amb el major dels consensos polítics i socials, perquè els drets de les persones amb discapacitat són un element del patrimoni compartit de les societats democràtiques avançades, que serveixen per a superar les disputes i les fractures tan esteses en la vida política.

Després d’anys d’esforç del sector social de la discapacitat, autèntic promotor d’aquest procés de modificació constitucional, en la primavera d’aquest any 2021 arribava per fi a les Corts Generals, remés pel Govern d’Espanya, un projecte de reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola, que espera a ser debatut i tramitat, si reuneix les majories reforçades necessàries quan es tracta de canvis en el text constitucional, per a resultar aprovat i entrar finalment en vigor.

La reforma proposada, producte de debats parlamentaris, socials i acadèmics previs, que van aconseguir un elevat grau de coincidència, bandeja expressions feridores i insostenibles per més temps per a referir-se a les persones amb discapacitat (“disminuïts”) i dota d’un nou contingut a l’article conformement als conceptes, valors i propòsits que hui configuren un enteniment i pràctica apropiats dels drets i deures de les persones amb discapacitat, fent esment exprés a les dones i xiquetes amb discapacitat.

El clam ciutadà que ha encoratjat aquesta reforma -que en si i per si mateixa és una millora de país, que eleva la qualitat del text constitucional i el seu nivell d’exigència ètica, política i jurídica, en comprometre’s més intensament amb els drets, la inclusió, el benestar i la dignitat d’aqueixa part de la diversitat social que són les persones amb discapacitat- ha de veure’s necessàriament acompanyat per totes les forces polítiques amb representació parlamentària, mitjançant l’expressió d’un suport ferm i clar.

Davant aquesta fita social, que després de moltes vicissituds i dilacions hui és més real i pròxim que mai, des del moviment CERMI, en el Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, reclamem a tots els partits polítics, especialment a aquells que han mostrat reticències, que se sumen, amb el seu suport, intervenint parlamentàriament per a perfeccionar el text de partida, a la primera reforma social de la Constitució Espanyola, que ve de la mà de les persones amb discapacitat i de les seues famílies, i que no pretén sinó fer del nostre país un projecte més suggestiu i decent de vida en comú.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *