GAM

Grups d'Ajuda Mútua

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública finança programes d’ajuda mútua i autoajuda relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels i les pacients en la Comunitat Valenciana.