Estructura de participació

Els òrgans de govern i administració de CALCSICOVA són l’Assemblea i la Junta Directiva. L’Assemblea General és òrgan sobirà i està constituïda per dos representants de cada organització membre. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració i l’elecció dels seus membres es realitza cada dos anys per llistes obertes.

Junta Directiva

Carlos Manuel Gómez. President de CALCSICOVA.

Luís Vañó. Vicepresident de CALCSICOVA.

José Manuel Canales. Secretari de CALCSICOVA.

Manu de Gregorio. Tresorer de CALCSICOVA.

Víctor Martínez. Vocal de CALCSICOVA.

Tina Belando. Vocal de CALCSICOVA.

Marcela Macheras. Vocal de CALCSICOVA.

Ramón Espacio. Vocal de CALCSICOVA.