Estructura de participació

Els òrgans de govern i administració de CALCSICOVA són l’Assemblea i la Junta Directiva. L’Assemblea General és òrgan sobirà i està constituïda per dos representants de cada organització membre. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració i l’elecció dels seus membres es realitza cada dos anys per llistes obertes.

Junta Directiva

Carlos Manuel Gómez García
President

Ex-President d’AVACOS-H i voluntari de Xarxa de Xarxes d’accio Social i Cooperació.

Luis Vañó
Gisbert
Vicepresident

President d’ASHECOVA, del CERMI CV i de la Plataforma del Tercer Sector.

Jose Manuel Canales Fernández
Secretari

Coordinador del Comité Ciutadà Antisida de la Comunitat Valenciana.

Manuel de Gregorio Cortés
Tresorer

President de CASDA.

Claudia
Figna García
Vocal

Coordinadora AVACOS-H.

Tina Belando Bazataqui
Vocal

Salut sexual en LAMBDA.

Marcela
Macheras
Vocal

Secretaria d’ACAVIH.

Ramón Espacio Casanovas
Vocal

President de CESIDA. 

María
Jesús Cabezón
Coordinadora

Coordinadora de CALCSICOVA.