ODS

Què significa ODS ?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) constitueixen una crida universal a l’acció per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. En 2015, tots els Estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 Objectius com a part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en la qual s’estableix un pla per a aconseguir els Objectius en 15 anys.

Quins són els objectius ?

La sida i els ODS

Posar fi a les desigualtats. Posar fi a la sida. Posar fi a les pandèmies.

ONUSIDA lidera l’esforç mundial per posar fi a l’epidèmia de la sida com a amenaça per a la salut pública per a 2030 com a part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és aconseguir que el 95% de les persones amb VIH estiguen diagnosticades; que 95% d’elles estiga en tractament; i que el 95% d’elles compte amb càrrega viral indetectable i, per tant, intransmissible. Existeix un quart objectiu: la zero discriminació.

A CALCSICOVA ens adherim al compliment d’aquests objectius i totes les nostres accions segueixen el camí marcat pels ODS.

No es pot posar fi a l’epidèmia de sida sense satisfer les necessitats de les persones que tenen VIH i sense abordar les qüestions relacionades amb la salut i la vulnerabilitat. Les persones amb VIH sovint pertanyen a comunitats fràgils i són discriminades i marginades. Són víctimes de la desigualtat i la inestabilitat, per la qual cosa les seues preocupacions han d’ocupar un paper central en els esforços per aconseguir un desenvolupament sostenible.

La resposta al VIH i la sida ha aconseguit avançar en el dret a la salut, la igualtat de gènere, els drets humans, l’ocupació laboral i la protecció social. El sistema de les Nacions Unides, inclòs ONUSUDA, treballa per complir l’Agenda 2030, la qual recull 10 ODS que són especialment rellevants per a la resposta al VIH- sida.

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa

 • La pobresa pot aumentar la vulnerabilitat a l’infecció pel VIH.
 • El nivell socioeconòmic desigual de les dones posa en perill la seua capacitat per prevenir el VIH o mitigar l’impacte de la sida.
 • Els hogars afectats pel VIH són més vulnerables a caure i permaneixer en la pobresa.
 • L‘empoderament econòmic i la protecció social poden reduir la pobresa i la vulnerabilitat al VIH i ajudar a mantindre saludables a les persones amb VIH.

Objectiu 2: Posar fi a la fam

 • La fam pot augmentar la vulnerabilitat a adquirir el VIH en conduir a conductes de risc i soscavar l’adherència al tractament del VIH.
 • Les malalties avançades relacionades al VIH deterioren l’estat nutricional i soscaven la seguretat alimentària de les llars mitjançant la reducció de la productivitat.
 • El suport nutricional a les llars i sistemes integrats per a oferir suport nutricional i serveis de VIH pot evitar la transmissió del virus i millorar els resultats de salut.

Objectiu 3: Asegurar una vida saludable

 • La falta de la cobertura universal de salut, inclosos els serveis de salut sexual i reproductiva, restringeix l’accés a la prevenció i el tractament del VIH.
 • La majoria de les persones que s’infecten amb VIH s’infecten per transmissió sexual o transmissió de la persona gestant al fill o filla durant l’embaràs, el part o la lactància.
 • La cobertura universal de salut sensible al VIH pot exercir un paper vital en la promoció de l’equitat en salut, mentre que la integració amb els serveis de SSR basats en els drets humans, les malalties no transmissibles, l’hepatitis, la tuberculosi i altres condicions pot millorar els resultats sanitaris generals. El ODS 3 inclou la promesa realitzada pels Estats membres d’acabar amb la sida per a 2030 (objectiu 3.3).

Objectiu 4: Garantir una educació de qualitat

 • La majoria dels adolescents i joves de tot el món no tenen un coneixement precís i integral de què és el VIH.
 • Les malalties relacionades amb el VIH impedeixen l’assistència escolar i l’aprenentatge, igual que ho fan l’estigma i la discriminació en l’entorn escolar. Els professors i la resta de professionals implicats en l’educació també sofreixen l’impacte del VIH.
 • Els responsables de l’educació nacional poden fer de les escoles llocs més segurs, més sans i més inclusius per als estudiants i els professors que viuen amb el VIH o estan afectats pel virus. De la mateixa manera, poden transformar la vida dels joves en proporcionar-los una educació d’alta qualitat, inclosa l’educació de la sexualitat, que els apodere i els proporciona habilitats per a la vida, de manera que puguen prendre decisions responsables i informades sobre la salut sexual i reproductiva.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere

 • Les desigualtats de gènere, la discriminació, la violència i les pràctiques nocives afecten negativament a les dones i a les xiquetes, als homes i als xiquets, i augmenten el risc d’infecció per VIH i el seu impacte.
 • El VIH és la principal causa de mort entre les dones en edat reproductiva (15-44 anys), i les dones que viuen amb el VIH s’enfronten sovint a una major violència.
 • L’estigma i la discriminació cap a les dones que s’injecten drogues, així com la violència de gènere i els abusos a la dona, incrementen el risc de contreure VIH, tuberculosi, hepatitis vírica i infeccions de transmissió sexual.
 • Els programes de VIH que transformen els aspectes relatius al gènere i que involucren als homes poden reduir la violència i apoderar a les dones, mentre que la integració dels serveis basats en els drets humans per al VIH i la salut sexual i reproductiva augmenten la resposta i l’impacte dels serveis.

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic

 • Els entorns de treball segurs faciliten l’accés als serveis de VIH, especialment per als treballadors amb ocupació informal com els migrants indocumentats i els treballadors i treballadores sexuals.
 • Les persones que viuen amb VIH experimenten taxes de desocupació tres vegades més altes que les taxes de desocupació nacional. Abordar el VIH en el món del treball i protegir els drets laborals pot ajudar a assegurar que les persones que viuen o estan afectades pel VIH puguen gaudir d’una ocupació plena i productiva.

Objectiu 10: Reduir la desigualtat

 • La desigualtat d’ingressos està vinculada a una major prevalença del VIH; el VIH afecta més severament a les comunitats excloses i sense poder.
 • L’estigma i la discriminació cap a les poblacions clau és un important contribuent a l’alta prevalença del VIH i està vinculat a un menor accés a l’atenció sanitària i l’habitatge.
 • La protecció contra la discriminació juntament amb els serveis legals, l’educació en drets humans, l’accés a la justícia i a la protecció internacional poden apoderar a les persones a reclamar els seus drets i millorar l’accés als serveis de VIH.

Objectiu 11: Fer les ciutats segures i adaptables

 • El VIH afecta especialment a les persones que habiten en ciutats i zones urbanes, i solament 200 ciutats alberguen més d’una quarta part de totes les persones que viuen amb VIH en el món.
 • Amb la ràpida urbanització, moltes ciutats compten amb una creixent epidèmia de VIH; les persones que viuen en barris marginals sovint s’infecten amb VIH en major proporció que aquelles que habiten en la resta de la ciutat.
 • Les respostes locals a la sida liderades per les ciutats donen suport a una transformació social positiva mitjançant l’enfortiment dels sistemes de salut i socials per a arribar a les poblacions més marginades.

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives

 • L’exclusió, l’estigmatització, la discriminació i la violència alimenten l’epidèmia del VIH entre adults i petits.
 • La resposta a la sida, dirigida per persones que viuen o estan afectades pel VIH, ha promogut l’accés a la justícia i a mecanismes de rendició de comptes centrats en les persones, que proporcionen lliçons sobre les quals es pot construir.
 • La governança participativa, que inclou les respostes liderades per la comunitat, pot portar a programes més rellevants basats en els drets humans i una major responsabilitat envers el relacionat amb la salut i el desenvolupament.

Objectiu 17: Enfortir les aliances

 • L’acció col·lectiva global per a millorar l’accés als inputs bàsics assequibles del VIH és fonamental per a posar fi a l’epidèmia.
 • El moviment pel VIH ha portat a la incidència política per la reforma de les lleis de patents i els sistemes de regulació; el ple ús de les flexibilitats dels Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC); el monitoratge de les negociacions d’acords de lliure comerç; i la presa d’accions legals.
 • Els esforços per a garantir inputs bàsics de VIH assequibles, inclosos els medicaments de segona i tercera línia, poden beneficiar a l’agenda més àmplia de salut i d’equitat, incloses la tuberculosi, l’hepatitis C i les malalties no transmissibles.
 • Els socis són fonamentals per a complir l’agenda referent als Objectius de Desenvolupament Sostenible i la resposta a la sida ha estat al capdavant de les innovacions en desenvolupament en aquesta àrea, sobretot gràcies al suport de la societat civil i les comunitats.
Descarregar Estratègia Mundial contra la sida 2021-2026