VIH i sida

Preguntes freqüents

El Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) és un virus que afecta i deteriora el sistema immunitari. És un retrovirus, el que significa que necessita convertir el seu ARN en ADN per a reproduir-se, per al que utilitza cèl·lules del sistema immunitari de l’ésser humà. Aquesta conversió d’ARN en ADN es realitza a través d’un enzim denominat transcriptasa inversa.

Amb el temps, el virus utilitza cèl·lules del sistema immunitari per a afeblir-lo i reproduir-se. La persona és vulnerable a moltes infeccions que no es desenvoluparien si no tingueren el virus. Algunes persones amb infecció per VIH no tenen cap símptoma, unes altres presenten problemes menors de salut i algunes persones desenvolupen la Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (sida).

La Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (sida) és l’etapa final de la infecció per VIH. Aquesta fase de la infecció, la sida, significa que el sistema immunològic està danyat. Poden passar fins a 10 anys o més des del moment inicial de la infecció per VIH fins a arribar a ser diagnosticat amb sida pel fet que no desenvolupen problemes a causa de la presència del virus.

El VIH es transmet a través de la sang, el semen, fluids vaginals o llet materna i entra en el cos a través de les membranes mucoses de l’anus, la vagina, el penis (uretra), la boca, talls, butllofes obertes o lesions en la pell. Qualsevol que estiga infectat pot transmetre el virus, tinga o no símptomes de sida.

  • El VIH es transmet més comunament a través d’activitat sexual amb penetració sense protecció.

    El sexe anal i vaginal són les pràctiques de major risc de transmissió. S’està incrementant el nombre de casos coneguts de transmissió del VIH per mitjà de sexe oral. Amb cadascuna d’aquestes pràctiques la parella receptiva està en major risc. En el sexe heterosexual, les dones són més vulnerables a la infecció per VIH que els homes.

  • També es transmet al compartir xeringues, instruments per a esnifar o agulles infectades amb partícules virals.

    Les persones que comparteixen la mateixa xeringa, instruments per a esnifar o agulla poden transmetre el VIH que es troba en la sang que quede en l’instrument utilitzat. També és una pràctica de risc compartir els utensilis per a filtrar que s’usen per a preparar les drogues abans d’injectar. Netejar els utensilis amb alcohol o lleixiu diluïts en aigua redueix el risc de transmissió. Existeix risc en pírcings i tatuatges si els instruments no estan ben esterilitzats. També podria transmetre’s el VIH en compartir el raspall de dents, fulla d’afaitar o altres utensilis tallants o punxants que tingueren restes de sang.

  • El virus es pot transmetre durant l’embaràs, al moment de néixer o durant la lactància.

    No obstant això, se sap que prendre tractament antiretroviral durant l’embaràs redueix el risc de transmissió vertical al 0%. És recomanable que les dones en estat de gestació realitzen la prova del VIH amb el fi de conéixer la seua situació serològica enfront del VIH i prendre les decisions que considerés oportunes, entenem que convenientment assessorada per professionals sociosanitaris, en el cas tenir VIH. Així mateix és important que les mares amb VIH no donen de mamar al seu fill o filla.

Qualsevol persona que tingua pràctiques de risc, com practicar sexe sense protecció, pot infectar-se per VIH.