Transparència

Estatuts

Coneix els estatuts pels quals es regula CALCSICOVA

Registre

Ací pots accedir a comprovar el registre de la nostra associació

Memòria tècnica

En aquest document trobaràs les activitats que hem fet l'últim any

Memòria econòmica

Accedeix a veure els nostres comptes de manera clara

Política de qualitat

Estem compromeses amb garantir la qualitat i la millora contínua

Memòries tècniques

Econòmiques