Pacte Social pel VIH

Pacte Social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte Associada al VIH

El Ministeri promociona aquest Pacte Social l’objectiu del qual és eliminar l’estigma i la discriminació associats al VIH i a la sida, garantint la igualtat de tracte i d’oportunitats, la no discriminació, el respecte dels drets fonamentals i la diversitat de les persones amb VIH, aquesta és una eina adequada per a una acció d’incidència política i social en aquest 40 aniversari d’una pandèmia.

Coneix la teua administració o organització el Pacte Social?

L’adhesió al Pacte Social suposa assumir el compromís d’eliminar l’estigma i la discriminació associats al VIH i a la sida. Es poden adherir al pacte persones individualsorganitzacions i institucions.