Operativa COVID-19

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

El confinament per la crisi de la COVID-19 ha sigut especialment sensible per a alguns grups de la població que, seguint les recomanacions sanitàries, s’han trobat amb la impossibilitat d’eixir de casa inclús per a fer la compra al supermercat o arreplegar les seues medicines a la farmàcia. Com a conseqüencia d’aquest problema i seguint l’objectiu 17 dels ODS, va nàixer la iniciativa «COVID-19 – COMPRA A CASA», liderat pel CERMI CV, amb la nostra unió i la del COCEMFE CV.

El servici de compra a casa es va iniciar el 14 d’abril amb voluntaris i voluntàries de les tres entitats, que es van encarregar de realitzar la compra a aquelles persones amb discapacitat que per motius de mobilitat reduïda o patologies, no podien desplaçar-se a les botigues per pertànyer als grups de major risc davant la COVID-19.

La iniciativa es posa en marxa davant la demanda recollida per part de les entitats que formen part del CERMI CV i davant la dificultat per a la realització de compra online.

L’Ajuntament de València es va sumar a COMPRA A CASA perquè les persones de la ciutat que necessiten aquest servei puguen conéixer-lo i accedir a ell. CONSUM ha participat en la iniciativa amb donacions i lots d’aliments, neteja i higiene personal. Àmbit Associació també ha cooperat amb la donació del Banc d’Aliments per a reforçar serveis de les nostres entitats i atendre persones que necessitaven un suport urgent.

Més accions

A més del servei «Compra a casa», també hem realitzat altres accions:

  • «Tractament COVHIDA». Recollida de tractaments en farmàcia hospitalària, de carrer o pròpia i trasllada-los als domicilis. Portar a qui ho necessite a les visites mèdiques vitals.
  • «Sempre segurs». A través i conjuntament amb el CERMI CV, recopilació de materials de desinfecció i equips de protecció individual de les nostres organitzacions i els seus recursos, realitzant la compra i recollida de donacions i repartiment d’aquest material.
  • «Cómo como». Recopilació de necessitat de les persones usuàries de les nostres organitzacions i gestió de recursos per a recollida i compra d’aliments i el seu repartiment domiciliari.
  • «Prop de tu». A través de xarxes socials s’aclariren i es feren les derivacions per a pal·liar les necessitats o falta d’informació davant l’alarma sanitària. A través dels repartiments i els contactes per a dur-los a terme, es va crear un clima de proximitat i confiança per afavorir la detecció de les necessitats o desemparament de les famílies o persones, així com possibles situacions de violència de gènere i altres, discriminacions o pors, actuant o derivant al recurs pertinent.

Informació

A través de materials audiovisuals, hem mantingut informada a la població sobre els nostres serveis i sobre l’evolució de la pandèmia, l’estat d’alarma i la desescalada de les fases, així com de l’ús de les màscares i la nova normalitat. D’altra banda, la Comissión Mujeres CERMI CV, va llançar un vídeo dirigit a qualsevol dona, amb discapacitat o sense, que estiguera en situació de violència de gènere en situació de permanència domiciliaria derivada de l’estat d’alarma per la Covid-19. En ell, es difonen les vies de comunicació per a alertar de la situació de violència.

Prueba la VIHda

A més a més, les entitats de CALCSICOVA amb les que participem en el projecte d’agrupació «Prueba La VHIda Sin Dudas», han estat oferint tots els seus serveis habituals d’atenció i realització de la prova ràpida, amb les normes d’higiene corresponents. 

Operativa COVID-19 als mitjans

Notícies