Participem en la campanya #YoTrabajoPositivo 2021 sense discriminació per VIH

Campanya d’informació i sensibilització a favor dels drets laborals de les persones amb el VIH, de Trabajando en Positivo.

Els avanços mèdics entorn del tractament del VIH han permés notables millores en l’estat de salut i en l’esperança de vida de les persones amb el VIH, sent actualment similar a la de la població general. Per això, en l’àmbit laboral, l’estat de salut de les persones amb VIH no hauria de ser un impediment perquè aquestes puguen realitzar qualsevol ocupació o puguen tindre una vida professional igual que qualsevol altra.

A més, no existeix risc de transmissió del VIH en el lloc de treball, com el constaten l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Internacional del Treball (OIT).

No obstant això, diversos estudis i informes assenyalen que aproximadament un terç de la població espanyola rebutjaria compartir el seu espai de treball amb una persona amb el VIH.

La falta d’informació, els prejudicis i l’estigma associats a la infecció estan darrere d’aquesta actitud discriminatòria que provoca que moltes persones visquen amb por al fet que es conega el seu diagnòstic, no siguen contractades o puguen perdre la seua ocupació.

Per aquest motiu Trabajando en Positivo llança cada any la campanya amb la finalitat de sensibilitzar sobre la importància d’erradicar la discriminació associada al VIH en l’àmbit laboral i donar a conéixer els drets d’aquest col·lectiu en un àmbit imprescindible per al desenvolupament humà i econòmic de qualsevol societat.

Tota la campanya:

https://www.yotrabajopositivo.org/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *